Projekty

RELINGES Paweł Mroczek
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 13 – Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości,
Działanie 13.01. – Wytrzymałe MŚP

Tytuł realizowanego projektu:
„Zabezpieczenie pracowników w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego w firmie RELINGES”

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego poprzez zakup środków trwałych oraz systemów informatycznych pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności firmy RELINGES Paweł Mroczek.

Wartość projektu: 615 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 429 950,00 PLN

Zamów bezpłatną wycenę online